21 Ιαν 2012

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ...

  -Οι νόμοι για να θεωρούνται ως  ΣΩΣΤΟΙ,  ΧΡΗΣΙΜΟΙ  και  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ  για τους  Πολίτες και την Πολιτεία πρέπει να συμφωνούν με τις παρακάτω διαχρονικές έννοιες και αξίες :
  α) Τη  ΦΥΣΗ : 
  -ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ  να  ΙΣΧΥΟΥΝ  νόμοι που είναι  ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ  με τη μητέρα - φύση απ' όπου  ΟΛΟΙ  μας προερχόμαστε. Νόμοι που είναι αντίθετοι στην  ΕΠΙΒΙΩΣΗ, την   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  και την  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  του ανθρώπινου είδους. (Π.χ. Νόμοι που  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ  έμμεσα ή άμμεσα την φιλία, τον έρωτα ή την σίτιση των πολιτών, θεωρούνται -και είναι - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ).
  -Το σημερινό  "σύστημα" στην Ελλάδα οδηγεί σε ... υποχρεωτικές   επιλογές τον πληθυσμό ώστε να "εξυπηρετήσει" τα συμφέροντα των ολίγων - εκλεκτών και  (συνήθως...) πλούσιων διαπλεκομένων με αυτό... Ετσι με την "φτωχοποίηση" , σε περιορίζουν στα γκέτο της πόλης, αφαιρώντας σου την δυνατότητα  επαφής με τη  ΦΥΣΗ , αλλά και σε αποκλείουν απ'τις μικρές χαρές της  ΖΩΗΣ.
  β) Τη  ΛΟΓΙΚΗ :
  -ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  να  ΙΣΧΥΕΙ  νόμος που είναι  ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ με την  ΚΟΙΝΗ  ΛΟΓΙΚΗ. Νόμοι που  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ την ελεύθερη διακίνηση των  ΙΔΕΩΝ  ή τον  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ  των πολιτών από την ψήφιση των  ΝΟΜΩΝ  της χώρας του και υπέρ αυτού. Δυστυχώς -σήμερα , με το υπάρχον πολιτικό σύστημα της "αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας" ψηφίζονται νόμοι που θεωρούνται  και είναι  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ - πρέπει να φέρουμε την ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ των πολιτών ,όπου ο ίδιος ο λαός  θα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ! 
  γ) Τη  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ :
  -ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  να  ΙΣΧΥΟΥΝ  νόμοι που είναι  ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ  με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, προστασία της τιμής, της αξιοπρέπειας, της ιδιοκτησίας και της ελευθερίας ενός ατόμου, θεωρούνται  (και είναι ) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ.
  -Ακόμη και νόμοι που  ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ  τη  ΝΟΜΙΜΗ  και  ΔΡΑΣΤΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ , σε περίπτωση που απειλούνται  ΟΛΑ  τα  ΠΑΡΑΠΑΝΩ, είναι  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ. Οπως και οι νόμοι οι οποίοι  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ουσιαστικά την τιμωρία όσων καταλύουν αυτούς ή δημιουργούν "άλλους" στα  "μέτρα" τους π.χ.  ΑΣΥΛΙΑ  και  ΠΡΟΝΟΜΙΑ  βουλευτών... 
            -ΕΧΟΥΜΕ  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΝ...
  -Οταν οι  πολίτες  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  για  ΤΟ ΚΟΙΝΟ  ΚΑΛΟ!
  -Με βάση τις παραπάνω  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ  ΑΞΙΕΣ:

                      ΦΥΣΗ  -  ΛΟΓΙΚΗ  - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  .

Συνολικές προβολές σελίδας