8 Ιουν 2011

12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...

  1) Γιατί η Ε.Ε. δέχτηκε την ένταξή μας στην ευρωζώνη και στο ευρώ - αφού  ΟΛΟΙ  ΓΝΩΡΙΖΑΝ  ποιές ήταν οι "δυνατότητές "  μας; (επίσης η...ισοτιμία 1ευρώ = 340,75 δρχ. πώς ορίστηκε;
  2) Γιατί  ΔΕΝ  ΖΗΤΉΘΗΚΕ  η γνώμη του "κυρίαρχου  ελληνικού λαού" - βάσει του συντάγματος  π ρ έ π ε ι  ν α   ερωτάται γ ι α  ΣΟΒΑΡΑ  ζ η τ ή μ α τ α  (τουλάχιστον) - για τις συνθήκες του Μάαστριχτ, της Σέγκεν και της συνθήκης της  Λισσαβώνας όταν σ'  ΟΛΑ  σχεδόν τα υπόλοιπα κράτη της ευρωζώνης  ε γ ι ν α ν  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ;
  3) Γιατί ήταν  ε λ λ ι π ή ς  έως  α ν ύ π α ρ κ τ η   η ενημέρωση του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των υπογραμμένων (με αυθαίρετο και...συνοπτικό τρόπο ) "συνθηκών"  αλλά και του..."μνημονίου";
  4) Γιατί το 80% των προϊόντων που καταναλώνει -αναγκαστικά- ο ελληνικός λαός είναι...ξένης προέλευσης (από Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Βουλγαρία, Τουρκία,Κίνα, Γαλλία κλπ.);
  5) Γιατί η Ελλάδα - ενώ πριν 25-30 χρόνια ήταν  ΑΥΤΑΡΚΗΣ  στον αγροκτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα- σήμερα έχει από τα  ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ  στον κόσμο (!) ποσοστά σε αγροκτηνοτροφικό - αλιευτικό εισόδημα , σε σχέση με το ΑΕΠ της;
  6) Γιατί  ΚΑΝΕΙΣ  δεν αναφέρεται στις...περίφημες  "υποχρεωτικές - κοινοτικές  ποσοστώσεις"  που υπογράψαμε με την είσοδό μας στην  Ο.Ν.Ε. (τόσα-καθορισμένα - λαχανικά, τόσα γαλακτοκομικά, τόσα αλιεύματα, τόσα δημητριακά κλπ.) ώστε να μη...θίγονται  τα...συμφέροντα των άλλων κρατών (!)
 - Γιατί δεχτήκαμε τέτοιους ταπεινωτικούς όρους στην αγροτική παραγωγή μας;
  7) Εχουμε  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  "ΕΘΝΙΚΗ  ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ" ;
  8) Ποιοί  κ ρ ύ β ο ν τ α ι  πίσω απ' το πολύνεκρο (και ύποπτο...) χτύπημα στη  MARFIN της οδού  Σταδίου ,  ποιοί κρύβονται πίσω απ' τη δολοφονία του Σωκρ. Γκιόλια , ήταν πράγματι ... "αυτοκτονία" ο θάνατος του Τσαλιχείδη;
  9) Θα λογοδοτήσει κανείς στη Δικαιοσυνή , θα τιμωρηθεί κανείς για την βρώμικη υπόθεση του χρηματιστηρίου, για τα παραποιημένα στοιχεία ένταξής μας στην ευρωζώνη , για τις υποκλοπές, για τα υπερκοστολογημένα  "μεγάλα  έργα", για το "μεγάλο φαγοπότι"  της  Ολυμπιάδας  του 2004 , για το Βατοπέδι, για τις μίζες απ' τις στρατιωτικές προμήθειες , τα ..."δομημένα ομόλογα "  τα  Ιμια, τη...SIEMENS;
  10) Υπάρχει  "παγκόσμιος πόλεμος" νομισμάτων; (δολλάριο εναντίων ευρώ, κινέζικο "γουάν" εναντίον δολλαρίου κλπ.) -Και που...μπορεί να οδηγήσει αυτό;
  11) -ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ  τόσο πολύ τη  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ μας ; (με ..."ξύλινο"  χ ω ρ ί ς  περιεχόμενο - χ ω ρ ί ς  ουσία...πολιτικό (;) λόγο και χρήση της  "τεχνοψυχολογίας  των  μαζών" -με στόχο να...μπερδέψουν και να αποδομήσουν τη θ έ λ η σ η  και την κοινή λογική του μέσου  πολίτη;!)
  12)  ΕΧΟΥΜΕ  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

                      Ιωάννης Δ. ΖΑΦΕΙΡΌΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Ιστοσελίδα: ΕΜΠΡΟΣ  ΓΙΑ  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
tel : 6931141031 
Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών για   την   ΑΜΕΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Η ιστοσελίδα και το κινημα  ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  δημιουργήθηκαν το 2010 - αμέσως μετά την υπογραφή του  ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΥ  και ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΥ  μνημονίου.

Συνολικές προβολές σελίδας