25 Νοε 2009

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  
-Από τις σημερινές δημοσκοπήσεις μέχρι τις  ¨ε ι κ ο ν ι κ έ ς  - π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ε ς¨  που ¨κάποιοι¨  έχουν συμφέρον να κατασκευάζουν...

-Από την κατασκευασμένη  ¨ι σ τ ο ρ ι κ ή -λ ή θ η ¨  που ποντάρει στο  ¨άχαρο νούμερο¨  του χάσματος των γενεών...(που να ξέρει ο εικοσάχρονος τι έγινε το1965 ;).

-Από τους κατασκευασμένους στα εργαστήρια  ¨ψ ε υ δ ο ϊ ο ύ ς¨  (γρίππης ή ...ό,τι άλλο)  που χρυσώνουν τις φαρμακευτικές εταιρείες -ή μήπως υποπτεύεστε και τίποτ΄ άλλα κόλπα;

-Από τις ( κάθε είδους...) απειλές σε δημοσιογράφους , bloggers, ελεύθερα πνεύματα, ανιδιοτελή μυαλά, ανεξάρτητους ερευνητές ... 
  -Από τις αυθαίρετες αποφάσεις γύρω από τον ΕΛΕΓΧΟ  (μ ι λ ά μ ε  - γ ι ά  - τ ο ν - α π ό λ υ τ ο  - έ λ ε γ χ ο!)  των πολιτών μέσα από το  ¨ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ¨ : 
  - ¨ Οποιος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί είναι ΜΑΖΙ  ΜΑΣ!     -Οποιος φοβάται έχει...κάτι να ΚΡΥΨΕΙ  -άρα...καλώς τον ελέγχουμε! ( με κάμερες, ¨κοριούς¨  και...δορυφόρους!)¨.

-Από τον  ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ  της καθημερινότητας , μέχρι την  ΑΠΑΞΙΩΣΗ  της ποίησης, της κοινής λογικής, της  α γ ν ή ς  - δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , ακόμα και της απλής...έκφρασης του   ¨ε ί ν α ι  - σ ο υ¨ ... (δηλ. του εαυτού σου!).

  -Ναι ,Ο  ΦΑΣΙΣΜΟΣ  έχει πολλά πρόσωπα! 
  -Ακόμα και ο Αδόλφος Χίτλερ δήλωνε ...¨Δ η μ ο κ ρ ά τ η ς ¨ (και ψηφίστηκε!).

-(Δ υ σ τ υ χ ώ ς - η - Ι σ τ ο ρ ί α - ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι...).


Συνολικές προβολές σελίδας